• Pavel Popov

Ajatuksia hallitustyöstä


Hallituksen sisäinen kulttuuri

Paranoidi optimisti kirja sai minua pohtimaan omaa rooliani meidän osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana. Haluan jatkuvasti parantaa meidän hallituksen kokousten sisältöä laadukkaammaksi ja kaikkien jäsenten työskentelyä tehokkaammaksi. Aion tuoda meidän hallitukseen skenaarioajattelua, sillä näen, että se voi antaa meille etulyönti asemaa muihin yrityksiin. Jos me pystymme hallituksen sisällä näkemään eri skenaariot, me olemme valmiita mihin vain. Kun meillä löytyy toimenpiteet eri skenaarioiden varalle, meidän ei täydy alkaa kehittelemään jälkikäteen reaktiivisesti sitä mitä meidän tulisi tehdä, jotta selviämme huonosta skenaariosta.


Shakkia

Lukiessani tätä kirjaa minulle tuli mieleen shakkipeli. Minun sekä kaikkien meidän hallituksen jäsenien on oltava aina pari askelta tulevaisuudessa, meidän tulee miettiä eri vaihtoehtoisia tapahtumaketjuja, jotka voivat tapahtua ja suunnitella niiden pohjalta meille strategioita, niin sisäisiä kuin ulkoisia.


Dialogi

Olipa kyse mistä tahansa asiasta parisuhteesta pörssiyhtiön fuusioon, aina on muistettava kuunnella ja ymmärtää toista ihmistä ja hänen asiaansa. Kommunikaatio ja dialogi, ovat kultaakin arvokkaampia taitoja ja jos ne sujuu, niin mahdollisuudet ovat rajattomat, asiassa kuin asiassa. On kuitenkin muistettava oman asian julki tuodessa tunneälykkyys, tietyt asiat kannattaa tuoda tietyllä tavalla ilmi. Jokaisella ihmisellä on omat taustansa, omat käsityksensä siitä mikä on oikein ja mikä ei, jokainen kommunikoi omalla tavallaan ja vastaanottaa tietoa sekä kritiikkiä omalla tavalla. Vaikka puhuttaisiinkin esimerkiksi hallituksen kokouksessa koko ryhmälle on muistettava, että ryhmä koostuu yksilöistä ja jokainen yksilö on erilainen. Tämä on otettava huomioon erityisesti palautetta annettaessa. Toki en sano, että hankalien asioiden sanomista ja palautteen antamista on välteltävä, en todellakaan, aina on puhuttava totta, suoraan ja selkeästi, mutta unohtamatta suoran puheen ja palautteen muotoilua. Tehokkaan ja rakentavan palautteen antaminen oikein muotoiltuna on taitolaji ja se vaatii harjoittelua. Jos haluaa olla johtaja, niin tämä taito on opeteltava ja opeteltava se hyvin.


Ydinasiat

Mitä tulee kriisiajan johtajuuteen ja johtamiseen, niin, erinomaisella kommunikaatiolla, tunneälykkyydellä sekä skenaarioajattelulla päästään todella pitkälle ja näiden kaikkien ollessa korkealla tasolla, voidaan selvitä kriisistä kuin kriisistä. Jotta hallitus pystyy operoimaan, niin kriisin kuin normaalinakin aikana, hallituksella tulee olla kaikki informaatio mitä se tarvitsee, jotta hallitus pysyy ajan tasalla yrityksessä tapahtuvasta operatiivisesta toiminnasta, sillä juuri operatiivinen toiminta, sen toimivuus tai toimimattomuus kertoo hallitukselle onko yritys menossa oikeaan vai väärään suuntaan. Hallitus seuraa sen luomien sisäisten ja ulkoisten strategioiden suuntaa jatkuvasti. Tähän liittyy suoranaisesti myös se, että hallituksen vastuulla on valvoa, että yritystä johdetaan hyvin, mutta puuttumatta kuitenkaan yrityksen operatiiviseen toimintaan. Toki hallituksella on paljon muitakin asioita mitä sen tulee seurata, kuten lakiasiat,

palkat, palkkiot, toimintakertomuksen laatiminen ja raportointi sekä projektisuunnitelmien ja hankintojen hyväksyntä/hylkäys. Aion käyttää skenaarioajattelua minun nykyisissä ja tulevissa johtajan vastuissani. Olenkin jo suositellut kyseistä kirjaa jokaiselle meidän Osuuskunnan hallituslaiselle.

7 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki